Hakkında

     2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji  Yüksek Lisans Programı’na başladı. 2019 yılında “Çalışan çocuklar için çalışmak ve okula gitmek ne anlama geliyor: Çalışan çocukların motivasyonları, kaynakları ve zorlukları”başlıklı tezini tamamlayarak programdan yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

     Lisans eğitimi boyunca Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü (BUSOS)’nde farklı dezavantajlara sahip çocuk ve gençlerle yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde hak temelli çalışmalar yürüttü. Özellikle devlet korumasında büyüyen çocuklarla yürütülen projelerde uzun süreli görev aldı. Lisans eğitiminde bir yıl süreyle okul psikolojik danışmanlığı stajını iki ayrı okulun ilk ve ortaokul kademelerinde tamamladı.

      Lisans ve yüksek lisans eğitimi süresince farklı psikolojik danışmanlık merkezlerinde staj yaptı. Aynı zamanda çeşitli sivil toplum örgütlerinde ve projelerde gönüllü ve profesyonel olarak çalışmalara katıldı.

        2017 yılında klinik stajı kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde stajyer klinik psikolog olarak bir sene süreyle görev yaptı.

       2017 yılından itibaren özel psikoterapi merkezlerinde psikoterapist olarak çalışmıştır. 2021-2022 yılları arasında özel bir anaokulunda okul psikoloğu olarak görev yapmıştır. Temmuz 2023 tarihinden bu yana mesleki çalışmalarına kendi ofisinde devam etmektedir. Çocuk, ergenler ve genç yetişkinlerle psikodinamik yönelim başta olmak üzere eklektik biryaklaşımla bireysel psikoterapi çalışmalarına devam etmekte aynı zamanda da ebeveynlere danışmanlık hizmeti vermektedir.

       2022 tarihinde Expressive Arts Institute Istanbul bünyesinde başladığı “Ruh Sağlığı, Eğitim ve Sosyal Değişim için Dışavurumcu Sanat Terapisi Programı”na devam etmektedir. Eğitim kapsamında dışavurumcu sanat temelli çalışmayı da klinik pratiğine entegre etmeye başlamıştır. Sanat Psikoterapileri Derneği ile Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği üyesidir.