Dünya Kadınları: Tayland’ın Uzun Boyunluları

Dünya üzerinde yüzlerce farklı din, mezhep, felsefi görüş ya da, ismine her ner derseniz, inanıştan birine bağlı kalarak, kültürel yapımızı ve öz kimliğimizi şekillendiriyoruz. Bu kimlik, yaşamımızın her alanında bizi temsil eden bir dizi kuralı da beraberinde getiriyor; aile kavramımız, hukuk ve ceza sistemimiz, yemek alışkanlıklarımız, gelenek ve göreneklerimiz, giyim şeklimiz gibi. Çokkültürlü dünya düzeninde, toplumun ana aktörü olan kadın da işte tüm bu kurallar çerçevesinde kendine bir imaj çiziyor; ya da kendini bir imajın ortasında buluyor. Asya’da başka, Avrupa’da başka, Afrika’da bambaşka bir imaj. Ben bugün, giyim tarzı ve kendine has gelenekleri ile her zaman ilgimi çeken bir coğrafyadan gireceğim konuya; Asya’nın Güneydoğusunda kalan Kuzey Tayland bölgesinden.Küçükken televizyonda görmüştüm ilk olarak bu bölgeyi, boynunda halkalarla dolaşan kadınlar vardı. İnanılmaz ilgimi çekmişti. İşte bu kadınlara dünyanın en uzun boyunlu kadınları diyorlar. Sebebi şu; Myanmar’dan göçüp Kuzey Tayland’ın en önemli kültür şehri Chiang Mai’e yerleşerek burada yaşamaya başlayan Padaung (ya da Karen) olarak bilinen kabilenin mensubu bu kadınlar; geleneklerine uygun şekilde ergenlik çağına ulaşmadan önce boyunlarının etrafına pirinçten halkalar takıyorlar. Yaşları ilerledikçe de boyunlarındaki halkalar değişiyor; büyüğü ile değiştiriliyor ve sayısı artırılıyor. Bu şekilde halkalar omuzlarından aşağı baskı yapıyor, vücutlarının şekli bozuluyor ve boyunları olması gerektiğinden daha uzun bir yapıya ulaşıyor. Öyle ki boynunun uzunluğu 40 cm’e ulaşan Padaung kadınlarından söz etmek mümkün.Padaung kadınlarının bu geleneğinin nereden geldiği konusunda birkaç farklı bilgi var. İlki yaşadıkları bölgedeki vahşi kaplanların saldırılarından kurtulmak için bu geleneği başlattıkları yönünde bir bilgi; diğeri ise köle ticaretinin yaygın olduğu dönemlerde daha çirkin görünebilmek adına bu halkaları taktıkları şeklinde. Ancak bu geleneğin en önemli dayanağı olarak, Padaunglar’ın ataları olarak kabul ettikleri dişi ejderhaya benzeme arzusu gösterilmektedir. Bu onların savaşçı ruhlarını temsil ediyormuş; hatta bu halkaları yalnızca boyunlarında değil bacak ve kollarında da kullanıyorlarmış.Bu ilginç kabile geleneğini yerinde görmek isterseniz, Tayland’ın Mae Hong Son bölgesindeki turistik köyleri ziyaret etmeniz gerekiyor; tabi giriş ücretini ödeyerek. Tayland’lı yatırımcılar, kurdukları yapay köylerde bu geleneği de ticarete döndermenin bir yolunu bulmuşlar çünkü (!) Diğer yandan Karen kadınları, bu halkaların günlük yaşamlarında onlar için bir engel teşkil etmediğini söylese de, düşününce hayatın boyunca toplam 12 kilogram ağırlığında 20 tane halkayı boynuna takarak gezmek gerçekten cesaret işi. Üstelik halkaları çıkarmak istediğinde boynun deformasyona uğradığı için ömrünün kısalacağını bilerek..

Aslında girişte anlatmaya çalıştığım şey de tam olarak buydu; kültürel normlar çerçevesinde kadınlar kendilerini bir imajın içerisinde buluyorlar. İsteyerek ya da istemeyerek. Kabul ederek ya da etmeyerek. Bu da aklıma şu soruyu getiriyor; kadın mı toplumu şekillendiriyor, toplum mu kadını ?

Farklı kültürlerle devam edeceğim.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someoneShare on LinkedIn

2 Comments Dünya Kadınları: Tayland’ın Uzun Boyunluları

  1. Pingback: Breton'da Binbir Çeşit Başlık: Coiffe - BUSRA ERDOGAN

  2. Pingback: 17.yy ‘dan Kalan Korunmuşlar: Amişler - BUSRA ERDOGAN

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir